Om Foreningen Andvake

Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet. I 2014 var foreningen 150 år, og Andvake er dermed en av de eldste foreningene i Norge.

Foreningens formål er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes som regel seks møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo.

Møteplan for 2022

Onsdag 6. april kl. 1900 (kveldsmøte med årsmøte): Lektor og forfatter Finn Holden :  «Frogner og Majorstuen – gjennom 400 år»

Onsdag 1. juni kl. 1900 (sommermøte): Magister og designer Alf Hammervold: «Heraldikk før og nå – fra korsfarerskjold til kommunevåpen»

Onsdag 21 september kl. 1200: Besøk i Nasjonalmuseet med omvisning

Onsdag 2. november kl. 1900 (kveldsmøte). Foredrag ved Professor Terje Tvedt

Onsdag 7. desember kl. 1900 (julemøte). Foredrag ved Bjørgulv Vinje Borgundvåg.

Andvakes punsjepolle

Andvakes  punsjebolle

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle (bildet) er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum nihil humani puto», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».