Om Foreningen Andvake

Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet. I 2014 var foreningen 150 år, og Andvake er dermed en av de eldste foreningene i Norge.

Foreningens formål er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes som regel seks møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo.

Møteplan for 2022

Onsdag 6. april kl. 19.00 (kveldsmøte med årsmøte): Finn Holden presenterer innholdet i sin nyeste bok «Frogner og Majorstuen». Det vil bli anledning til å få kjøpt boken på møtet. Invitasjon med sakspapirer sendes ut i god.

Det er ennå ikke inngått bindende avtaler med alternative foredragsholdere, men vi kan love  et interessant program videre fremover og ber dere merke av følgende onsdager i kalenderen:  1. juni (sommermøte); 21. september (lunsjmøte); 2. november og 7. desember (julemøte  m/punsj). 

Andvakes punsjepolle

Andvakes  punsjebolle

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle (bildet) er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum nihil humani puto», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».