Om Foreningen Andvake

Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet. I 2014 var foreningen 150 år, og Andvake er dermed en av de eldste foreningene i Norge.

Foreningens formål er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes seks møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo.

Andvakes punsjepolle

Andvakes  punsjebolle

Møteplan 2020
 
19. februar kl. 12.00 (lunsjmøte)
Foredrag ved skuespiller og forfatter Sidsel Marie Nilsen: «Ibsen og Bjørnson – en livslang storm» 

15. april kl. 19.00 – (årsmøte med foredrag og middag) Møtet ble avlyst pga. situasjonen med Covid-19.

27. mai kl. 19.00 (sommermøte med foredrag og middag) Møtet ble avlyst pga. situasjonen med Covid-19.

16. september kl. 12.00 (lunsjmøte)
Foredrag ved dr. med. Hans Christofer Børresen: «Katti Anker Møller – likeverdsfeminist og nasjonal sosialpolitisk strateg»

21. oktober kl. 19.00 (årsmøte – utsatt fra 15. april – med middag)
Foredrag ved direktør Haakon Thaulow: «Vann som våpen».

 2. desember kl. 19.00 (julemøte med foredrag og middag) Møtet må dessverre avlyses pga. økt smittespredning i Oslo.

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle (bildet) er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum nihil humani puto», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».