Om Foreningen Andvake

Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet. I 2014 var foreningen 150 år, og Andvake er dermed en av de eldste foreningene i Norge.

Foreningens formål er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes seks møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo.

Andvakes punsjepolle

Andvakes  punsjebolle

Møteplan 2018
 
14. februar kl. 12.00
Foredrag ved professor Øystein Sørensen: «Islamismen – en ny totalitær trussel?»
 
11. april kl. 19.00 – (årsmøte med middag)
Foredrag ved professor Joel Glover ved Rikshospitalet
 
23. mai kl. 19.00 (sommermøte med middag)
Foredrag ved avdelingsdirektør Widar Halén i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 
19. september kl. 12.00 (lunsjmøte)
Foredrag ved Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet, om genredigering: «CRISPR – når livet kan redigeres».

24. oktober kl. 19.00 (kveldsmøte med middag)
Foredrag ved professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller: «Hvordan utvikle gode helsetjenester for de eldre. Hva kjennetegner deres helseproblemer?»
 
28. november kl. 19.00 (julemøte med middag)
Foredrag ved journalist, samfunnsøkonom og forfatter Maria Berg Reinertsen med tema fra hennes siste bok Reisen til Bretton Woods – Begynnelsen på verden av i går – historien om båtturen som la grunnlaget for verdensøkonomien etter 2. verdenskrig.

 

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle (bildet) er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum nihil humani puto», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».