Om Foreningen Andvake

Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet. I 2014 var foreningen 150 år, og Andvake er dermed en av de eldste foreningene i Norge.

Foreningens formål er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes seks møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo. Vi avlyser møtene 15. april og 27. mai på grunn av koronasituasjonen. Møtet 16. september avholdes som planlagt, og vi følger selvsagt de smittevernsreglene som gjelder nå.

Andvakes punsjepolle

Andvakes  punsjebolle

Møteplan 2020
 
19. februar kl. 12.00 (lunsjmøte)
Foredrag ved skuespiller og forfatter Sidsel Marie Nilsen: «Ibsen og Bjørnson – en livslang storm» 

15. april kl. 19.00 – (årsmøte med foredrag og middag). Møtet ble avlyst pga situasjonen med Covid-19.

27. mai kl. 19.00 (sommermøte med foredrag og middag) Møtet ble avlyst pga situasjonen med Covid-19.

16. september kl. 12.00 (lunsjmøte)
Foredrag ved dr. med. Hans Christofer Børresen: «Katti Anker Møller – likeverdsfeminist og nasjonal sosialpolitisk strateg»

21. oktober kl. 19.00 (årsmøte – utsatt fra 15. april – med middag)
Foredrag ved direktør Haakon Thaulow: «Vann som våpen».

 2. desember kl. 19.00 (julemøte med foredrag og middag)

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle (bildet) er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum nihil humani puto», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».