Foredrag siden 1889

2022

Onsdag 6. april kl. 1900 (kveldsmøte med årsmøte): Lektor og forfatter Finn Holden :  «Frogner og Majorstuen – gjennom 400 år»

Onsdag 1. juni kl. 1900 (sommermøte): Magister og designer Alf Hammervold: «Heraldikk før og nå – fra korsfarerskjold til kommunevåpen»

Onsdag 21 september kl. 1200: Besøk i Nasjonalmuseet med omvisning

Onsdag 2. november kl. 1900 (kveldsmøte). Foredrag ved Professor Terje Tvedt

Onsdag 7. desember kl. 1900 (julemøte). Foredrag ved Bjørgulv Vinje Borgundvåg.

2021
Høyesterettsdommer Erik Møse: «Erfaringer som internasjonal dommer»Journalist og TV-konferansier Arild Erikstad: «Skråblikk på hovedstadens orkestermusikk de siste 100 år»

Professor emeritus dr. juris Carl August Fleischer: «Om Svalbard og havområdene – og om angrepene mot norsk suverenitet og mot havrettens regler for ressursforvaltning»

2020

Skuespiller og forfatter Sidsel Marie Nilsen: «Ibsen og Bjørnson – en livslang storm»
Dr. med. Hans Christofer Børresen: «Katti Anker Møller – likeverdsfeminist og nasjonal sosialpolitisk strateg»

Direktør Haakon Thaulow: «Vann som våpen».

2019


Skuespiller og forfatter Sidsel Marie Nilsen: «Teater i kamp» – norsk teaterhistorie, særlig om «Peer Gynt» og Nordahl Grieg

Geolog Reidar Müller: «Skogens historie»

Siviløkonom Erik Schultz: «Kulturminneorganisasjonen Europa Nostra»

Nils Heyerdahl: «Riksmålet – sproget som ikke vil dø»

Psykiater Randi Rosenqvist: «Hva gjør vi med psykopatene?»

Halle Jørn Hanssen: «Gamle og nye silkeveier»

2018

Forfatter og journalist Maria Berg Reinertsen: «Reisen til Bretton Woods – begynnelsen på verden av i går»

Professor Torgeir Bruun Wyller: «Hvordan utvikle gode helsetjenester for de eldre. Hva kjennetegner deres helseproblemer?»

Seniorrådgiver Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet: «CRISPR – når livet kan redigeres»

Avdelingsdirektør Widar Halén om Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Professor Joel Glover: «Behandling av hjerne- og ryggmargskader: Et glimt inn i fremtiden med fokus på 3D vevsprinting og hjernemaskin-interfaser»

Professor Øystein Sørensen: «Islamismen – en ny totalitær trussel?

2017

Anine Kierulf: «Ytringsfrihet anno 2017»
Reidar Müller: «Verdens energisituasjon og Norge som petroleumsnasjon. Bør vi ha dårlig samvittighet?»

Torkjell Berulfsen: «Brennevin er sunt!»

Halle Jørn Hanssen: «Afrika – fargerikt og mangfoldig. Hvordan blir framtida for folk på kontinentet?»

Dr. Einar Berle: «Seksuallivet i antikken»

Professor Øyvind Østerud: «Forvitrer demokratiet?»

2016

Seniorforsker Sverre Lodgaard: «Saudi Arabia, Iran – og en ny amerikansk administrasjon»

Lasse Espelid: «Det typisk norske – hva er det?»

Arkitekt Ulf Grønvold: «Arkitekt Lars Backer og hans tid»

Overlege Nils Olav Aanonsen: «Krigen 1914-1918 – spilte Keiser Wilhelms nevrologiske sykdommer noen rolle for verdenshistorien?»

Kunsthistoriker Morten Zondag: «Munchs grafikk»

Seniorforsker Svein Melby:  «Utviklingen i USA og internasjonalt under Obama»

Forfatter Anne Ellingsen:  «Odd Nansen nasjonens samvittighet»

2015

Bankdirektør Thor Bang: «En ung students gjenopplevelse av 2. verdenskrig»

Journalist Gudleiv Forr: «Mellom plikt og lyst: Norske statsministere fra 1873 og frem til i dag»

Byantikvar Janne Wilberg: «Da diktaturet kom til Norge – sporene etter den tyske okkupasjonen»

Klimaforsker Hans Olav Hygen: «Fra værobservasjon til klimaendring»

Advokat Tatiana Kapstø: «Dyrevelferd i Norge»

Direktør Stein Olav Henrichsen: «Munchmuseet til Lambda i Bjørvika. Skrekkscenario eller fremtidens løsning? Direktøren legger frem sine visjoner og planer»

Førstelektor ved UiO Øivind Bratberg: «Storbritannia og Europa – Quo Vadis?»

 2014

Førsteamanuensis Øyvind Tønnesson: «Christian Lous Lange: Norges glemte fredsprisvinner og fredstradisjonen»

Forfatter Tor Bomann-Larsen: «Svaret – Haakon og Maud»

Flaggkommandør Jacob Børresen: «Nato og norsk sikkerhet i lys av Krim-krisen»

Seniorforsker Nils Messel: «Jacob Munch – 1814-generasjonens portrettø»

Jan Harsem: «Bidrar Riksadvokaten til å løse Norges kanskje største drapssak?»

Professor Tore Pryser: «Karl Heinz Krämer og Abwehr i Skandinavia»

150-årsjubileet: Åpning ved stortingspresident Olemic Thommesen; festforedrag om dannelse ved professor Bernt Hagtvedt; kunstnerisk innslag ved fiolinisk Hjörleifur Valsson

 2013

Lektor og lokalhistoriker Finn Holden: «Byløkkene på Oslo Vest»

Forfatteren og forleggeren Gabi Gleichmann: «Stefan Zweig – en bro til dagens Europa»

Professor Arne Jon Isachsen: «Vil euroen overleve? – konsekvenser for Norge»

Programredakrøt Christian Borch: «Sannhetens kår i en mediestyrt tid»

Professor Nina Witoszek: «Homo Scandinavicus – og demokratiets forfall»

Forfatter Jon Michelet:: «Skandinaviske handelsflåter under annen verdenskrig»

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Hilde Benedicte Bjørnland: Politiets sikkerhetstjenestes samfunnsoppdrag og oppgaveløsning i en omskiftelig tid»

 2012

Skuespiller Toralv Maurstad: «Min familie i teatrets verden».

Overlege Randi Rosenquist, spesialist i psykiatri og tidligere leder for Den rettsmedisinske kommisjon: «Den norske utilregnelighetsregelen – kontrast til psykisk helsevern».

Professor dr. juris Viggo Hagstrøm: «Kunstauksjoner i rettslig belysning»; musikalsk innslag ved sopranen Karen Rosenberg Olsen.

Generalmajor Robert Mood: «FNs fredsarbeid – jus og lederskap».

H.r.advokat Cato Schiøtz: «Rudolf Steiner og antroposofien»; musikalsk innslag ved cellisten Sandra Lied Haga.

Foredrag og kunstnerisk underholdning i Andvake siden 1889

1889–90

Professor A.C. Bang: «Blade av de norske Svartebøgers Literaturhistorie.»

Professor A. Blytt: «Geologisk Tidsregning»

Observator Geelmuyden: «Historiske Noticer om Almanaken»

Dr. L. Faye: «Kvaksalveri og Lægeforhold i ældre Tid.»

Professor G. Storm: «Maria Stuart og Casettebrevene.»

Professor B. Morgenstierne: «Brydninger i det sidste Aarhundredes statsøkonomiske Opfatninger.»

1890–91

Candidat Andr. Aubert: «Professor Dahls Ungdom i Bergen.»

Professor L. Dietrichson: «Den første Aften i Paris.» Reisenovelette.

Professor Mohn: «Udbruddet av Vulkanen Krakatau.»

Captein W. Olssøn: «Om det grove Skyds.»

Dr. E. Bull: «Nervøsitet.»

Professor Francis Hagerup: «Et Capitel af Straffens Historie.»

Professor L. Dietrichson: «Om Folkesagn dannede på Grundlag af misforstaaede Kunstverke.»

1891–92

Advokat N.A. Nicolaysen: «En gammel Provsteretssag.»

  1. Giertsen: «Over Grillparzers «Sappho.»

Organist Otto Winter-Hjelm: «Wolfgang A. Mozart.»

Professor H. Mohn: «Falbs kritiske Dage.»

Professor Bjerknes: «Eulerske og Newtonske Grundforestillinger i Belysning af

senere Undersøgelsesresultater og Forsøg.» (Med Experimenter.)

Professor G. Guldberg: «Hvalfangsten og dens økonomiske betydning.»

Skolebestyrer A. Ræder: «Nyt fra det gamle Aten.»

1892–93

Dr. Reusch: «Natur og Folk ved Porsangerfjorden og Varangerfjorden.»

Professor Bjerknes: «Krisen på Normannia. Et Søeventyr.»

Professor Robert Collett: «Falkejagten og dens Betydning.»

Professor Schiøtz: «Om molekulernes Størrelse.»

Professor Torup: «Forandring af Personligheden og den nyere Hjernefysiologi.»

Professor L. Dietrichson: «Svundne Tider. Erindringer fra Studenterdagene.»

Generalmajor Thaulow: «Militære Sanitetsvæsen og det Røde Kors.»

1893–94

Professor Mourly-Vold: «Spiritistiske Fænomener.»

Professor N. Wille: «Om Plankton.»

Professor G. Storm: «Om Norges nationale Flag, Vaaben og Farver.»

Professor Geelmuyden: «De forskjellige Tiders Maade at bestemme Klokkeslettet.»

Professor Hjalmar Heiberg: «Formfeil i Udviklingen.»

Skolebestyrer Gjertsen: «Om og af Sophokles’ Ajas.»

Landbrugsdirektør Smitt: «Arbejdsforholdene i det norske Landbrug.»

1894–95

Cand. Andreas Aubert: «Naturfølelsen i den moderne Tid.»

Sanitetskaptein Gustav Koren: «Den japanske Kunstner Hokusai.»

Professor Mohn: «Et Stykke af Norges Klima.»

Capt. W. Morgenstierne: «Den norske Hærs Indfald i Bohuslän 1788.»

Professor Morgenstierne: «Om Luxus.»

Chr. Collin: «Den sociale Nydannelses Literatur i England.»

Dr. Laake: «De væsentligste Årsagsmomenter til Hjertets Sygdomme.»

1895–96

Professor Dietrichson: «Carl Michael Bellman. Et Hundredaarsminde.»

Capt. H. Angell: «Sogn og Sogningene, ved en Sogning.»

Elling Holst: «Norske Mathematikere.»

Stadschemiker Schmelck: «Skjærpefeberen og dens Offere.»

Dr. L. Faye: «Ludvig XIV og hans Læger.»

Skolebestyrer F. Gjertsen: «Fra 30- og 40-Aarene.»

Professor Sophus Torup: «Om «Rapport» og beslægtede sjælelige Fenomener.»

1896–97

Docent Broch: «Brydninge mellem Slaver og Madjarer i det østlige Ungarn.»

Dr.philos. Just Bing: «Alfred de Musset som moderne Menneskefremstiller.»

Direktør Grosch: «Reklameplakater og Plakatkunst.»

Professor H. Mohn: «Om Sydpolarforskning.»

Brigadelæge major Arbo: «Om norske folketyper og typegrænser.»

Professor dr. Yngvar Nielsen: «Idyl og politik; de nyeste memoirer og brevsamlinger fra den Bernsdorff – Reventlow – Schimmelmannske kreds omkring 1800.»

Dr.philos. H.C. Hansen: «Om fixe idéer og idéblindhed.»

1897–98

Professor L. Dietrichson: «Indtryk fra et besøg i de Kruppske støbestålfabriker ved Essen.»

Stadschemiker Schmelck: «En visit paa kontoret og et attentat.»

Professor L. Dietrichson: «Erindringer om Elisabeth Jerichau.»

Professor R. Collett: «Finnes der uddøende dyreformer?»

Professor Schiøtz: «Elekriske fænomener i luftfortyndet rum. (Røntgens straaler.)» (Med experimenter.)

Professor G. Storm: «Wilhelm Tell. Historie og digtning.»

Professor Gustav Guldberg: «Den galliske lære om de sjælelige funktioners sæde.»

Professor Morgenstierne: «Den engelske statsforfatning som mønsterforfatning.»

1898–99

Dr. Just Bing: «Petter Dass.»

Dr.med. Kr. Brandt: «Semmelweisz og hans betydning for kampen mot barselfeberen.»

Skolebestyrer Gjertsen: «En archæologisk Udflugt paa Peloponnes med professor Dørpfeld-.»

Artill.capt. G. Stang: «I den spansk-amerikanske krig.»

Professor Brøgger: «Geologiske forandringer ved Christianiafjorden.»

Professor Gustav Storm: «De 8 kampe i Christianiadalen den 6. marts aar 1200.»

Professor A. Taranger: «Ulykkes- og alderdomsforsikring hos de gamle Nordmænd.»

Arkitekt Ahrenberg: «Hvad skjer i dette øjeblik i Finland?»

1899–1900

Professor Mohn: «Et stykke af jordklodens fysik.»

Professor L. Dietrichson: «Hvorledes man hjelper seg i forlegenheder.»

Admiral H. Børresen: «Om søkrigskunst.»

Professor Legaard: «Vort nervesystem.»

Docent Chr. Collin: «Shakespeares ungdom.»

Dr. Brunier: «Deutsche Sprachblüten.»

1900–01

Professor Broch: «Lidt om den russiske bondecommune.»

Capt. Sejersted: «Oversigt over den syd-afrikanske krig.»

Professor Gran: «I grædetiden.»

Forfatter Chr. Gløersen: «Nils Øvre, en nordlandsk improvisator.»

Professor Sophus Torup: «Den elektriske strøms forhold til det menneskelige legeme.»

Dr. Andr. Aubert: «Narcissos bronze-statuette fra Pompeji.»

  1. Dietrichson: «Norske kjæmpehouge på Orknøerne.»

Professor Arne Løchen: «Lotzes æsthetik.»

1901–02

Professor Storm: «En historisk roman fra det gamle Indien.»

Vejdirektør Krag: «Norge, Schweitz og Skotland, grafisk statistisk sammenstillet.» (Med karter, plancher og lysbilleder.)

Dr. Hopstock: «Skizzer fra en rejse i Galizien, Ungarn og Balkanstaterne.»

Professor Moltke Moe: «Eventyr under vandring og forvandling.»

Professor R. Collett: «Om dyrelivet paa de store havdyb.»

Dr. Døderlein: «Om overgangsalderens vextforhold og deres krav.»

Professor Gerh. Gran: «Lidt om Oehlenschläger.»

Stadschemiker Schmelck: «Naturvidenskabens anvendelse i rettens tjeneste.»

1902–03

Dr. Andr. Aubert: «Fra Angelico.» (Lysbilleder)

Konservator Mørch: «Om oldsagsfund og tilstanden i Norge omkring Kristi tid.»

Komponist C. Elling: «Nordens folkemelodier.»

Professor Fridtjof Nansen: «Om istider og klimatvexlinger.»

Professor L. Dietrichson: «Rejseerindringer fra Orknøerne.» (Med karter)

Professor G. Guldberg: «Om de menneskelige dvergraser.»

Professor O.E. Schiøtz: «Om lyset.» (Med experimenter)

Missionsprest Johs. Johnsen: «Naturfolkenes fremtid.» (Lysbilleder)

1903–04

Professor P.O. Schjøtt: «Om de ældste søfarende folk i Middelhavet.»

Professor J. Lieblein: «En reise til Indo-China.» (Lysbilleder)

Provst M.J. Færden: «De senjødiske religiøse forestillinger.»

Professor H. Mohn: «Med luftballon gjennem skyerne.»

Capt. Munthe: «Felttoget i Skaane 1709–10 og de nærmeste politiske forudsetninger    for samme.»

Brigadelæge C. Arbo: «Lidt om kranietyper.»

Skolebestyrer Otto Anderssen: «Bartholomæusnatten og dens forhistorie.»

Professor Arne Løchen: «Om dyrenes instinkt.»

1904–05

Overlæge H. Holm: «Lidt om barnets psykologiske udvikling og opdragelse.»

Komponist C. Elling: «Den religiøse folkemelodi.»

Professor Johannesen: «Nürnbergercauserier.»

Professor L. Dietrichson: «Roms undergang.»

Admiral Børresen: «Den russisk-japanske krig.»

Professor Guldberg: «Menneskets første fremtreden på jorden.»

Meteorolog Aksel S. Steen: «Termometrets historie.»

Professor Geelmuyden: «Fra en Amerikatur.»

1905–06

Professor Hiortdahl: «Alkemister og guldmagere i gamle dage.»

Professor G. Morgenstierne: «Oxfordbilleder.»

Brigadelæge C. Arbo: «Lidt om indvandringsveiene i vore østlandske dalfører.»

Oberst Faye: «Træk af Fredrik den 2den af Preussens liv.»

Stiftsprovst G. Jensen: «Agia Sofia i Konstantinopel. En reiseskizze.»

Professor Sylow: «Det ulykkelige mathematiske geni Galois.»

Professor S. Torup: «Høifjeldets fysiologi.»

Professor Gerh. Gran: «Lidt om Heine.»

1906–07

Overlærer H. Raabe: «Fra det moderne arbeidsliv.» (Zeissverket og Zeiss – stiftelse i Jena)

Professor Mourly-Vold: «Oldtidens kynikere.»

Kaptein Abildgaard: «Skolen i West-Point.»

Dr.philos. Hans Reusch: «Om ønskekvisten.»

Professor P,O. Scjøtt: «Alexanderslaget.»

Professor Alex. Bugge: «Harald Haarfager og hans samling af Norge.»

Dr. Andr. Aubert: «Maleren Peder Odnes.»

Professor R. Collett: «Skildringer av naturen i det nordlige Norge.»

1907–08

Professor O.E. Schiøtz: «Om elektricitetens ledning i gasarter.» (Med eksperimenter)

Direktør Grosch: «Fra falsknerienes verden.»

Professor C. Størmer: «Nordlyset og dets natur.»

Arkitekt Johan Meyer: «Gudbrandsdalens og Telemarkens kunsthaandverk i det 18de og 19de aarhundre.»

Stadschemiker Schmelck: «Fra min retskemiker-praksis.»

Professor N. Wille: «Korndyrkningens historie.»

Dr. E. Løseth: «Lidt av kjøkkenets historie.»

Sogneprest Jonas Dahl: «Stavanger omegn.»

1908–09

Professor F.K. Bjerknes: «Hvad er dødvand?» (Med eksperimenter)

Cand.mag. Chr. L. Lange: «Fra den 2den fredskonferanse i Haag.»

Oberstløitnant K. Lorange: «Fra Justedalsbræen.»

Professor L. Dietrichson: «Konkurrencen om Trondhjems Domkirkes vestfront.» (Lysbilleder)

Brigadelæge Alb. von Hanno: «Fra sessionsreiser i Nordland og Finmarken.»

Dr.philos. Sten Konow: «Billedfremstillingen i buddhistisk kunst.»

Skogkonsulent H. Jelstrup: «Skogforholdene i Tromsø Stift.»

Direktør Jens Thiis: «Jean Francois Millet.» (Lysbilleder)

1909–10

Dr. Rolf Thommessen: «Vore gamle norske fæstninger i kunsthistorisk belysning.»

Dr. Halvdan Koht: «Kapital og arbeide i Amerika.»

Dr. Wilhelm Schencke: «Buddha»

Overlærer S. Henriksen: «Radium og radioaktivitet.»

Dr.philos. E. Løseth: «Kulturbilleder fra middelalderen.»

Professor C. Størmer: «Løsning av problemet nordlysfotografering.»

1910–11

Meteorolog Aksel S. Steen: «Fra den magnetiske nordpol.»

Oberst Faye: «Kauserier fra en Danmarkstur.»

Professor Molkte Moe: «Om Asbjørnsens huldreeventyr.»

Professor S. Torup: «Grænsegebeterne mellem liv og død.»

Professor H. Geelmuyden: «Copernicus.»

Arkitekt Harald Hals: «Fremtidens byer.»

Dr.philos. Andr. Aubert: «Tysklands reisning mot Napoleon speilet i Kaspar Friedrichs landskapskunst.»

1912–13

Oberst Faye: «Kunsten at bli gammel.»

Professor Anathol Aall: «Mandssjæl og kvindesjæl.»

Direktør Jens Thiis: «Arbeideren i kunsten.»

Komponisten Cath. Elling: «Nordens folkeviser.»

Dr. Andr. Aubert: «Tyskland og Danmark, Holberg og Klopstock.»

Dr.med. Harald Natvig: «Kauseri fra Balkan.»

1913–14

Oberst Faye: «Den græsk-romerske gymnastik.»

1914–15

Oberst Faye: «De gamle nordmænds daglige levesæt.»

Oberstløitnant Abildgaard: «Moderne krigføring.»

Admiral Børresen: «Sjøkrigen.»

Riksantikvar Harry Fett: «Norske primitive.»

Sogneprest Olaf Holm: «Det tredje rike.»

Dr. F.B. Wallem: «Steinviksholm Slot i historien og kulturhistorien.»

1915–16

Oberst Faye: «Folkemængdens bevægelse i Norge i gammel tid.»

Stipendiat Ørjan Olsen: «Minder fra Sibiria-ekspeditionen.»

Major Carl Gulbranson: «Fra kroningsreisen til Siam.»

Professor A. Løchen: «Om fantasien.»

Professor S. Eitrem: «Slavernes stilling i den antike tid.»

Universitetsstipendiat Jakob Sverdrup: «Sprogets gaader.»

1916–17

Professor Løseth: «Voltaire.»

Dr. J.J. Reinh. Natvig: «Fra et halvt aars ophold ved et krigshospital.»

Red. Einar Sundt: «Den økonomiske situasjon efter verdenskrigen.»

Professor S. Eitrem: «Grækernes forestillinger om livet efter døden ifølge deres Gravmæler.»

Skoleinspektør E. Sigmund: «Staar vor skole i pakt med tidens hovedstrømninger?»

Generalsekretær Chr. L. Lange: «Revolutionen i Rusland.»

1917–18

Professor A.W. Brøgger: «Osebergfundet.»

Dosent S. Mowinckel: «Fra den jødiske poesi.»

Løitnant R. Andvord: «Fra en frontreise.»

Direktør Jens Thiis: «Fra de franske kathedralers tidsalder.»

Dr. Francis Bull: «Holbergs poetiske raptus.»

Dr. Emil Rode: «Litt om kvindetyper i Norge.»

Sogneprest Olaf Holm: «Kriser i store mænds liv.»

1918–19

Professor E. Løseth: «Paul Verlaine»

Dr. Paasche: «Goethe.»

Professor H.H. Gran: «Sildens vandringer.»

Dr. Henrik Dedichen: «Innledende beretninger til en utstilling av grafisk kunst.»

Dr.med. S. Holth: «Græsk-romerske og arabiske bronceinstrumenter og deres medico-kirurgiske anvendelse.»

Professor W. Schencke: «Zarathustra.»

Dr. philol. R.T. Christiansen: «Folketro.»

1919–20

Dosent Wereide: «De psykiske fenomener og deres konsekvenser.»

Løitnant Andvord: «Krigsbilleder.»

Dosent Worm-Müller: «Inntryk fra Strassburg.»

Dosent Mowincel: «Salomos høisang.»

Fylkesmann Haakon Løchen: «Bjørnson som taler.»

1920–21

Professor Sten Konow: «England og Indien.»

Dosent Mowinckel: «Salmenes bok.»

Forfatter Wiers-Jenssen: «En mysterie-opførelse i middelalderen.»

Dr.philos. Reidar Christiansen: «Irland. Historie og politik.»

Dr.med. Fr. Grøn: «Medisinsk overtro og mirakelkure.»

Dr.philos. Rich. Eriksen: «Sjæl og underbevissthet.»

1921–22

Docent Anton Fridrichsen: «Tre vismænd.»

Professor Gerh. Schjelderup: «Musikforholdene i Tyskland nu.»

Stiftsprost Gleditsch: «Religiøse strømninger i vår tid.»

Professor G. Rudberg: «Dante.»

Professor Poul Heegaard: «Swedenborg og astronomien.»

Professor H.H. Gran: «Havets rikdommer.»

Forfatter Wiers-Jenssen: «Ægyptiske mysterier.»

Sogneprest Olaf Holm: «Dualismen i tilværelsen.»

Docent Worm-Müller: «Krisen i begynnelsen av forrige århundre.»

Direktør Rygg: «Økonomiske spørsmål i vår tid.»

Professor Schencke: «Allah og hans profet.»

Dr.philos. R.T. Christiansen: «En norsk bygd.» (Skildringer fra Hebriderne.)

Universitetsstipendiat Kr. Schjelderup: «Gandhi.»

1923–24

Docent J. Worm-Müller: «Blandt diplomater og storpolitikere.»

Professor S. Laache: «Skisser og silhouetter fra de internationale lægekongressers æra 1867–1913.»

Apoteker Tønsberg: «Av tindesportens historie.»

Professor Eitrem: «Menander.»

Dr. Rolf Nordhagen: «De klimatiske endringer i Europa efter isperioden.»

Biskop Gleditsch: «De sosiale brytninger i nutiden.»

Forfatter Arnulf Øverland: «Lyrikk.» Med oplesning.

1924–25

Admiral C. Sparre: «Verdenskrigen tilsjøs.»

Professor V. Grønbech: «Lykkemand og Niding.»

Redaktør Nils Vogt: «Kunsten å lave guld. Småtrekk av alkymiens historie.»

Antikvar Anders Bugge: «Gammel kirkelig kunst i Norge.»

Docent W. Werenskiold: «Om vær og vind.»

Konservator Thor Kielland: «Stilfølelse.»

Dr. G. Morgenstierne: «Afganistan.»

1925–26

Dr.philos. Anton Mohr: «Bagdadbanen.»

Grosserer P.C. Solberg: «Rettshistoriske problemer.»

Biskop J. Gleditsch: «Østens og Vestens religiøsitet.»

Forfatter Charles Kent: «Ceylon, edelstenenes, blomsterofrenes og de tusen ruiners ø.»

Professor Edv. Lehmann: «Søren Kierkegaard.»

Professor Liestøl: «Om våre ættesagaers historisitet.»

1926–27

Advokat Karl Johanssen: «Politikk og politikere.»

Overlæge Sigurd Dahlstrøm: «En forbryderfamilie.»

Oberstløitnant Gulbranson: «En reise gjennem Island.»

Dosent J. Worm-Müller: «Personligheter jeg møtte i Genf.»

Ingeniør Scholander: «Bellman.» (Med sang til lutt.)

Professor Haakon Shetelig: «Den eldste bosetning på Grønland.»

Professor Hasund: «Bondenæringen i støpeskjeen.»

1927–28

Professor S. Paasche: «Island.»

Misjonsprest Olav Dalland: «Den politiske, sosiale og religiøse situasjon i Kina.»

Professor Eitrem: «Litt om papyrusfundene i Egypten.»

Maleren Henrik Sørensen: «Litt om moderne maleri idag.»

Dr.theol. E. Berggrav: «Følelsesliv og religion.»

Cand.mag. S.C. Hammer: «Kristiania i det siste hundreår.»

Pastor Fr. Tybring: «Fremmede og hjemlige spor i norsk kirkelig kunst.»

Dr. O.M. Sandvik: «Irland og irsk musikk.»

1928–29

Forfatter Lars Hansen: «Videnskabelige ekspedisjoner og praktisk virksomhet i Nordishavet »

Professor H.H. Gran: «Studieliv ved Stillehavskysten.»

Professor H. Koht: «Gamalt og nytt syn på norsk soge.»

Dr. R. Hansson: «Tvers gjennem Spanien. Natur og folkeliv.»

Professor O. Kolsrud: «Fra det vatikanske arkiv.»

Professor Jakob Sverdrup: «Skjellsordenes lyrikk.»

Dosent Emil Smith: «Solon.»

1929–30

Dosent Emil Smith: «Den hellenske rase.»

Opdagelsessjef Reidar Sveen: «Om sedelighetsforbryderne.»

Rettskjemiker Chr. Bruff: «Forbrydernes teknikk.»

Reguleringssjef Harald Hals: «Utsiktspunkter på veien til Stor-Oslo.»

Dosent F. Vogt: «Landevinninger i Amerikas ørkener.»

Kaptein Vidkunn Quisling: «System og resultater i Bolsjevik-Rusland.»

1930–31

Antikvar Anders Bugge: «Norges fortidsminnesmerker.»

Lektor Mohr: «Inntrykk fra Nasjonenes Forbund.»

Direktør Lorentz Vogt: «Industriens plass i vårt samfund.»

Statsgeolog Gunnar Holmsen: «Lerras i Norge. Deres årsaker og botemidler.»

Dr. Waaler: «Arvelige egenskapers overførelse.»

Riksantikvar Harry Fett: «Den gamle Fritz.»

Professor W. Werenskiold: «Temperatur og breer i Norge.»

Advokat Chr. Borchrevink: «Den finske frihetskamp.»

1931–32

Professor Olav Holtedahl: «Norges geologiske opbyging.»

Dosent Adolf Hoel: «Grønlandsspørsmålet.»

  1. Anton Høyer (Africanus): «Problemet svarte og hvite i Syd-Afrika.»

Lektor G. Sverdrup: «Askeladden, helten i norsk eventyrdiktning.»

Overlæge Dedichen: «Spredte småferder i det sjelelige mørke fastland.»

Konsul Bjarne Aagaard: «Baskerne, de første hvalfangere.»

P.B. Holte: «Kjærlighetens øer.»

Professor Francis Bull: «Bjørnsons dikteriske gjennembrudd.»

1932–33

Arkitekt G. Fischer: «Minneparken i Gamlebyen.»

Ingeniør Bassøe: «Jernbanebygning i Tyrkiet og Lilleasien.»

Opdagelsessjef Reidar Sveen: «Moderne polititeknikk.»

Advokat Harald Ramm: «Den katolske moral og den katolske ed i våre rettssaler.»

Dr. Erling Christophersen: «Fra et studieophold på Samoa.»

Professor A.W. Brøgger: «Inntrykk fra Haag.»

Arkitekt Arno Berg: «Kristianias bygningshistorie i 16.–17. århundre.»

Direktør Th. Kielland: «Wenn jemand eine reise tut.»

1933–34

Professor L. Vegard: «Nyere resultater innen materieforskningen.»

Politifullmektig Helge Refsum: «Eilert Sundt, en norsk samfundsgransker.»

Ingeniør, kaptein R.E. Berg: «Fra Alexander den stores tid til Mustafa Kemal Pascha.»

Arkitekt Carl Berner: «Stil i våre dager.»

Overlæge Dedichen: «Fra Otti-aarene.»

Ingeniør Hollan Hagen: «Etiopia.»

Professor Kristine Bonnevie: «Nytt på hormonlærens område.»

Arkitekt Henrik Nissen: «En reise gjennem Spania og Marokko.»

1934–35

Arkitekt Sinding-Larsen: «Kultur og skyskraperkultur.»

Pressesekretær Giverholt: «Diktatur og kirke.»

Minister W. Eckell: «Mexico.»

Professor H.H. Gran: «Biologi og kristentro.»

1935–36

P.M. Myhre: «Etiopia og etioperne.»

Professor Svein Rosseland: «Er planetene beboelige?»

Minister Benj. Vogt: «Stockholmsminner fra 1905.»

Professor Mentz von Krogh: «Argentina.»

Reguleringssjef Hals: «Fra gater og streder i Sovjetunionen.»

Dr. Steen Bugge: «Fra det store Kinaproblem. Samfundsliv i det indre.»

Opdagelsessjef Reidar Sveen: «Gustaf Frøding.»

Advokat K.F. Brøgger: «Bordets gleder i historiens lys.»

1936–37

Professor Edgar B. Schieldrop: «Den såkalte krise i videnskapen.»

Professor H.H. Gran: «Havforskning gjennem 40 år.»

Kontorsjef Hadland: «Fra det Spania som var.»

Professor Olaf Moe: «Fra kirkekampen i Tyskland.»

Læge Johs. Kvittingen: «Ved fronten i Etiopia.»

Dr. Leif Størmer: «Det eldste dyreliv på jorden.»

Museumsdirektør Mathias Thordarsson: «Gammel islandsk kunst.»

Overbetjent Redvald Larssen: «Fra den siste kroning i Norge.»

1937–38

Kontorsjef Johan Wulfsberg: «Forholdene i Kina idag.»

Professor Carl Størmer: «Kosmiske stråler.»

Konservator Eli Ingebretsen: «Sort og hvitt fra Albrecht Dürer til Edv. Munch.»

Skolebestyrer O.A. Hofstad: «Fra Rusland i år.»

Dr. O.M. Sandvik: «Draumkvedet.»

Forfatterinnen Lillian Bye: «Samer.»

Professor Georg Morgenstierne: «Utgravningene ved Indus og Indias eldste kultur.»

Dr. Erling Christophersen: «Tristan da Cuna, verdens ensomste øy.»

1938–39

Professor A.H. Winsnes: «Goethe som europeer.»

Professor Olaf Holtedahl: «Det undersjøiske Norge.»

Advokat Herman Reimers: «Sandjak-kommisjonens opplevelser i Orienten.»

Sogneprest Hans Ording: «Platons idélære.»

Overbibliotekar Munthe: «Middle-town, den amerikanske gjennomsnitts by.»

Overlæge Johan Scharffenberg: «Forholdet mellem det psykiske og det fysiske.»

Dosent dr. Leiv Amundsen: «Demosthenes.»

Professor Jac. Worm-Müller: «Inntrykk fra en reise jorden rundt.»

1941–42

Grosserer Th. Bull: «Slekten Colbjørnsen.»

Dr.med. Hans Jacob Ustvedt: «Tuberkuløse genier.»

Dr. Herman Ludin Jansen: «Stjernetro og stjernetydning.»

Universitetsstipendiat dr. Arvid Brodersen: «Sociologiske spørsmål.»

Professor A.H. Winsnes: «Den nasjonale idé i norsk litteratur.»

1942–43

Overingeniør Nils Fermann Schach: «Inkarikets mysterier – inntrykk fra Peru.»

Professor Hans Ording: «Hans Nielsen Hauge.»

Museumsdirektør Reidar Kjellberg: «Kunstneren Leonardo da Vinci.»

Kvestor J. Elling: «Hamlet-skikkelsen i forskjellig lys.»

Professor Haakon Shetelig: «Baudelaire.»

1946 – 47

Professor dr. Anton Mohr: «Den nære orient.»

H.r.advokat Solem: «Holberg som jurist.»

H.r.advokat Heuch Bugge: «Objektivitet i tenkningen.»

Professor Erik Krag: «Litteraturen i Sovjet-Samveldet i mellomkrigsårene.»

Skuespillerinnen Gerda Ring: «Hva er det å være skuespiller?»

1947–48

Professor Georg Morgenstierne: «Indiske problemer.»

Direktør Gunnar Randers: «Radar i krig og fred.»

Museumsdirektør Reidar Kjellberg: «Om å se på kunst.»

Professor Francis Bull: «Linjen i det nasjonale gjennombrudd.»

Anatol Heintz: «Menneskets avstamning.»

Lektor Fredrik Wildhagen: «Kringkastingen.»

Fru Amalie Christie: «Mennesket og musikken.»

1948–49

Professor Sigm. Skard: «Negerproblemet i Amerika.»

Lektor Arnulf Strømme: «Humanismens vesen.»

Dr.philos. Herman Løvenskiold: «Fugletrekkets gåter.»

Dr.philos. Paulus Svendsen: «Fremskrittstroen i filosofi og litteratur.»

Professor H.P. Lorange: «Arkeologisk nytt fra Rom.»

Professor Rolf Nordhagen: «Kulturhistorisk forskning ved hjelp av gamle plantenavn.»

Konservator fru Helen Engelstad: «Alle tiders drakt og moter.»

1949–50

Professor Jens Arup Seip: «Litt om amerikansk historietenkning.»

Professor Anton Mohr: «Japan idag.»

Dr.philos. Philip Houm: «Hovedverker i norsk etterkrigslitteratur.»

Førstekonservator Gerhard Fischer: «Oppdagerarbeid i det gamle Oslo.»

Professor Hjalmar Broch: «Dyreverdenens innvandring til Norge.»

Professor Th. Thjøtta: «Om virus og virusinfeksjoner.»

Dr.philos. Eivind S. Engelstad: «Norske storgårder og undersøkelsen av dem.»

1950–51

Professor Carl Hj. Borgstrøm: «Sprogene i Europa og Asia. Sprogfamiliene og deres historie.»

Forlagsbokhandler Gustav E. Raabe: «Fra de norsk-islandske middelalderlige håndskrifter til moderne facsimileutgaver.»

Oberst Johannes Schiøtz: «Omkring den strategiske situasjon i verden.»

Professor Francis Bull: «Spredte inntrykk fra en Amerikatur.»

Professor Sverre Steen: «Den første politiske opposisjon efter 1814.»

Professor Einar Molland: «Origines, Kirkefar og kjetter.»

Rektor Otto Lous Mohr: «En kjærlighetsroman for 100 år tilbake.

Johan Sebastian Welhaven – Camilla Wergeland – Ida Kjerulf.»

1951–52

Professor Jacob S. Worm-Müller: «Karl Staaff, W.C. Brøgger og Stortingets adresse av 19. juni 1905.»

Professor Rolf Nordhagen: «Botanikk og veibygging. Et stykke anvendt biologi.»

Professor Kåre Foss: «Opprøret mot klassisismen. Fra Rousseau til Mme de Staël.»

Professor Harris Birkeland: «Frihetsbevegelsen i de muhammedanske stater.»

Professor Johan Schreiner: «Vikingleiren i Trelleborg.»

Dr.philos. H.O. Christophersen: «Menneskerettighetene i moderne belysning.»

Overbibliotekar Wilhelm Munthe: «H.C. Andersen-forskning.»

1952–53

Professor Johan Torgersen: «Leonardo da Vinci som forsker.»

Ambassadør Erik Colban: «Nedrustningsproblemet.»

Dr. philos. Kristian Smidt: «Hva er nytt i den nye litteraturkritikken?»

Konservator Johannes A. Dons: «Hva steinene forteller om Oslo-områdets historie.»

Dr.philos. Philip Houm: «François Mauriac.»

Malerinnen frk. Else Christie Kielland: «Geometrien i den egyptiske kunst.»

Maleren Alf Rolfsen: «Byggverket som billede.»

1953–54

Arkitekt Helge Thiis: «Nidarosdomens gjenreising.»

Professor Alf Brodal: «Om hjernelokalisasjon – Hva vet vi om hjernebarken som sete for legemlige og psykiske funksjoner?»

Professor H.P. L’Orange: «Et keiserpalass graves ut på Sicilia.»

Høyesterettsjustitiarius Paal Berg: «Misbruk av rett.»

Professor Svein Rosseland: «Om verdens skapelse og astronomien.»

Professor Andreas Winsnes: «Thomas Aquinas, den uforgjengelige filosofi.»

Universitetslektor Erling Nielsen: «Myten om Norge i dansk litteratur.»

1954–55

Carl Fredrik Engelstad: «Kaldstanken i Henrik Ibsens diktning.»

Professor Georg Waaler: «Legen som detektiv.»

Professor Johs. Andenæs: «Determinisme og strafferett.»

Professor Paulus Svendsen: «Kirke og skuespill – Hedensk arv i kristent miljø.»

Professor Olav Hanssen: «Medisinens etikk.»

Professor Jacob S. Worm-Müller: «Chr. Michelsen, 1905 og Bernadottene.»

Billedhugger Dyre Vaa: «Om Rodin.»

1955–56

Professor Olaf Holtedahl: «Av den norske landoverflates historie.»

Professor Sigmund Mowinckel: «Litt om det gamle testamentets tilblivelse.»

Universitetsstipendiat Henry Henne: «China – dets rolle i verden før og nå.»

Direktør Gunnar Randers: «Atomenergien og fremtidens økonomi.»

Professor A.H. Winsnes: «Sigrid Undset.»

Lege Gunnar Finsen: «En reise til Persipolis, Petra og Palmyra.»

Universitetslektor Erling Nielsen: «Barrikader og elfenbenstårn. Motiver i moderne dansk litteratur.»

1956–57

Cand.philol. Nic. Stang: «De første humanister.»

Universitetsstipendiat Per Bergan: «Evolusjonsteoriens evolusjon.»

Dr.philos. Philip Houm: «Ludvig Holberg som litterær satiriker.»

Fylkesmann Trygve Lie: «Statsmenn jeg møtte.»

Byplansjef Erik Rolfsen: «Vil Oslo bli sånn som den er planlagt?»

Filmsensor Bernt A. Nissen – fremvisning av Statens filmarkiv.

Konservator Charlotte Blindheim: «Utgravningene i Kaupang.»

1957–58

Førstekonservator Gerhard Fischer: «Prinsippet for restaurering.»

Dr.philos. Ottar Dahl: «Utviklingsteorier i historieforskningen.»

Professor Lars Vegard: «Fremskritt innen nordlysforskningen.»

Magister Ole Henrik Moe: «Maleri og musikk.»

Professor Johan Torgersen: «Tro, vitenskap og legegjerning.»

Forfatteren Georg Wasmuth Sejersted: «Midt-Østen.»

Kvestor J. Elling: «Holberg og musikken.»

1958–59

Professor Ove Arbo Høeg: «Naturvitenskapen i India og forholdet til Vesten.»

Dosent Preben Munthe: «Vår levestandard i morgen.»

Overlege Harald Frøshaug: «Psykiateren, Patienten og Samfundet.»

Professor Leiv Amundsen: «Lov og rett i Ptolomeernes Egypt.»

Førstekonservator Gerrhard Fischer: «Inntrykk fra Orknøy.»

Direktør Harald Grieg: «Hvad er et forlag?»

Byantikvar Harald Hals: «En Christianiafamilie i 1600-årene og dens portretter.»

1959–60

Redaktør Birger Kildal: «Valgene i England.»

Professor Frede Castberg: «Den politiske ytringsfrihet i Vesten.»

Magister Asbjørn Herteig: «Bryggeutgravningene i Bergen.»

Sivilingeniør Christian Sandbeck: «Hvorfor beskjeftiger vi oss med filosofi?»

Professor Lorentz Eckhoff: «Et livssyn.»

Lege Gunnar Finsen: «De precolumbianske kulturer i Mexico og Centralamerika.»

Minister Francis Irgens: «Diplomati og selskapelig samvær.»

1960–61

Riksadvokat Andreas Aulie: «Ungdomskriminalitet og «sjeleklussing» under internasjonal synsvinkel.»

Professor Bjørn Hougen: «Fra Aswan-dammen til Ustevann – arkeologiske undersøkelser fremkommet ved vassdragsregulering.»

Innkjøpssjef Haakon Svensson: «Om viner.»

Professor Rolf Nordhagen: «Årets blomsterkalender i hagen.»

Professor Leiv Amundsen: «Fra Aristotles til Dorothy Sayers.»

Oberst Johan Christie: «Bør kjernefysiske våpen innføres i Norges forsvar?»

1961–62

O.r.sakfører Einar Løchen: «Det europeiske økonomiske fellesskap (Roma-traktaten)»

O.r.sakfører Trygve de Lange: «Åndsliv og næringsliv.»

Direktør Gunnar Randers: «Vil atomenergien få økonomisk betydning i de nærmeste år?»

Konservator Carsten Hopstock: «Engelske slott og herregårder gjennem 800 år.»

Dominikanerpater Hallvard Rieber Mohn: «Tro og kulturmønster.»

Dr.philos. Arne Brenna: «Universitetets utbygging på Blindern.»

1962–63

Riksantikvar Roar Hauglid: «Omkring et billedteppe fra Skjåk. Herodesteppet fra 1613.»

Museumsdirektør Reidar Kjellberg: «Fanger på Akershus.»

Advokat Harald Ramm: «Selskapet Idun i Stockholm og dets søsterselskaper i Ørebro og Gøteborg.»

Aasmund Brynhildsen: «Teilhard de Chardin. Utgangspunkt og perspektiver.»

Redaktør Birger Kildal: «Perspektiver i general de Gaulles politikk.»

Overlege Harald Frøshaug: «Mennesket i 1960-årene.»

Dr. P.E. Paulsen: «Oljeforgiftningene i Marokko 1959. Erfaringer fra internasjonalt hjelpe-arbeid.»

1963–64

Professor Einar Molland: «Pavestolen og de sosiale problemer i det 19. og 20. århundre.»

Konservator Carsten Hopstock: «Amerikanske hus og hjem fra det 16de–17de århundre.»

Professor Hans Vogt: «Trekk fra en sprogforskers arbeid blant fremmede.»

Universitetslektor J. Meyer-Myklestad: «Hva store menn sier om kvinnen.»

Lektor Hans Mohr: «Kong Sverre. Et geni i den norske kongerekke.»

Professor Rolf Nordhagen: «En botanisk ekspedisjon til indre Tafjord sommeren 1963. Våre fjellplanters historie.»

Redaktør S.S. Meidell: «Streif fra Andvakes historie.»

Professor Frede Castberg: «Grunnloven i 1814 og idag.»

Lektor Jacob Sande: «Viser og vers.»

1964–65

Dominikanerpater H. Rieber-Mohn: «Dag Hammarskjøld – statsmann og mystiker.»

Overlege Harald Frøshaug: «Medikamenter og sjelsliv.»

H.r.advokat Knut Tvedt: «Toleransen, dens innhold og begrensning.»

Journalist Odd Hølaas: «Kunsten imorgen.»

Professor Georg Morgenstierne: «Afganistan – fra fortid mot fremtid.»

1965–66

Magister Carl Fredrik Engelstad: «Draumkvædet – et visjonsdikt fra Middelalderen.»

Dr.philos. H.O. Christophersen: «Universitetet – idé og praksis.»

Sivilingeniør Erik Tandberg: «Romfart.»

Professor dr.med. Gabriel Langfeldt: «Litt om rettspsykiatri.»

Lege Gunnar Finsen: «Tilbakeblikk på borgerkrigen i Spania.»

Sivilingeniør Erik Tandberg: «Romfart» (fortsettelse av tidligere foredrag.)

H.r.advokat Rolf Løchen: «Fra Bohemtidens utmarker.»

1966–67

Skuespilleren Claes Gill: «Om teater.»

Maleren Rolf Rude: «Reproduksjon – Grafikk.»

Magister Carl Fredrik Engelstad: «Kulturbrytninger i dagens Afrika.»

Journalist Odd Eidem: «Betroelser.»

Professor Guttorm Gjessing: «Israel – en nasjons fødselsvéer.»

Dr.phils. H.O. Christophersen: «Norsk naturfølelse.»

Pater H. Rieber-Mohn: «Sir Thomas More og Henrik den VIII. En studie om humanitet og tyranni.»

1967–68

Pater Thomas Patfoort: «Den gregorianske sang.»

Teatersjef Hans Heiberg: «Ibsen og Kristiania.»

H.r.advokat Harald Ramm: «Fra min far, overlege Fredrik Ramm’s erindringer som fiskeri-lege i Lofoten 1881.»

Lege Gunnar Finsen: «Munkerepublikken Athos. En døende 1000 åring.»

H.r.advokat Rolf Løchen: «Det Norske Ministerhotel i Stockholm 1815–1906.»

Førsteamanuensis Ragnar Hauge: «Avvik – personprodukt eller samfunnsprodukt. Noen refleksjoner omkring ungdomsopptøyer og gjengkriminalitet.»

Redaktør Birger Kildal: «Spenningsforholdet i britisk politikk.»

1968–69

Biskop dr.theol. Kristian Schjelderup: «Et menneske søker fotfeste.»

Utenriksredaktør Jahn Otto Johansen: «Tsjekkoslovakiet – Hva hendte, og perspektivene fremover.»

Generalsekretær Toralf Lyng: «Hundre år i fjellet.»

Rektor Håkon Stenstadvold: «Kristusbilledet i kunsten.»

Professor dr.jur. Torkel Opsahl: «Internasjonale midler til å gjennomføre menneske-retten.»

Lege Gunnar Finsen: «Fra en reise i Incaenes rike.»

1969–70

Sivilingeniør Hans Chr. Sandbeck: «Fortiden – vår tid – fremtiden og «evigheten.»»

Rektor Sten Bugge: «Kinas forbindelse med Vesten i eldre tider.»

Dr.pilos. H.O. Christophersen: «Luftbroen til Berlin.» (Et tyveårsminne)

Direktør Alf Bøe: «Mennesket og tingen – håndverk og industri.»

Overlege Harald Frøshaug: «Om stress.»

1970–71

Generalmajor Georg Bull: «Litt om ordensvesenet i sin alminnelighet og St. Olavsordenen i særdeleshet.»

Konservator Carsten Hopstock: «Spiseskikker og borddekning i gamle tider.»

Arkitekt Håkon Christie: «Hvor gammel er Oslo?»

Universitetslektor Erling Nielsen: «Myten om Norge gjennom danske briller.»

Regjeringsadvokat Hans M. Michelsen: «Politisk militærnekting.»

1971–72

Kontorsjef Gunnar Hoff: «Stortinget bak kulissene.»

Professor Johan Vogt: «Inntrykk fra en reise i dagens Irland.»

Mentz Schulerud: «Kunstnerne på Bankplassen – i attenhundre og den tid.»

Professor Knut S. Selmer: «Tanker om norsk kringkasting.»

H.r.dommer E.F. Eckhoff: «Om bedriftsdemokrati.»

Professor Sverre Marstrander: «Middelalderkunst fra Norge i andre land.»

1972–73

Ambassadør Edvard Hambro: «Erfaringer om FN’s virksomhet.»

Rektor Haakon Stenstadvold: «Fra Kristin Lavransdatters verden.»

Dr. Gunnar Finsen: «Oslo – Kaph Mandu og retur – 30.000 km i bil.»

Konservator Carsten Hopstock: «Svensk stormakt og arkitektur fra Gustav Vasa til Carl Johan (ca. 1520–1820).»

Professor dr.philos. Leiv Amundsen: «Vergil.»

Dr.med. Th. M. Vogelsang: «Leprabasillens oppdager, overlege Gerhard Henrik Armauer Hansen, 1841–1912, hans liv og hans livsverk.»

1973–74

H.r.dommer E.F. Eckhoff: «Bakgrunnen for Steen Steensen Blichers Criminalhistorie» «Præsten i Vejlbye» etter de gamle akter i saken.»

Avdelingssjef Petter Dannevig: «Luften vi lever i.»

Kontorsjef Oddv. Joh. Hilland: «Navigare necesse est.» – Norsk tankfart i dagens situasjon.»

Professor dr.theol. Arvid S. Kapelrud: «Dødehavsrullene – de nyeste funn.»

Professor dr. med. Leo Eitinger: «Minoritetsproblemet.»

Generalløytnant Odd Bull: «Problematikken i Midtøsten.»

1974–75

Universitetslektor dr.philos. Jan W. Dietrichson: «Hvem var hjortedreper?»

Stortingsmann Paul Thyness: «Inntrykk fra Kina.»

Professor dr.jur. Knut Robberstad: «Kong Magnus Lagabøters Landslov 700 år – Ein samfundsreform i gotikk.»

Professor dr.jur. Torkel Opsahl: «Svalbard-problematikken.»

Formann i Selskapet for Historie, Litteratur og Kunst H.L.K, avdelingsdirektør Axel Petri: «Gåderne omkring Ludvig XVII s skæbne. Et blad av den franske revolutions historie.»

1975–76

Byrettsdommer Einar Bakke: «Et besøk i den kongelige Kraal i Lusikisiki.»

Professor Kåre D. Tønnessen: «Grevskap i Norge – 1700-årenes merkelige Vestfold.»

Professor Thomas Chr. Wyller: «Christian Michelsen – politikeren.»

Politimester Rolf Solem: «Om politiet i Oslo.»

Professor dr.agr. Knut Breirem: «Synspunkter på befolkningstilvekst og matforsyning.»

H.r.dommer Hans M. Michelsen: «Ved dommerbordet i Høyesterett.»

1976–77

H.r.dommer E.F. Eckhoff: «Kronstad-opprøret i 1921 – en episode i den russiske revolusjon-.»

Professor dr.med. Haakon Natvig: «Aktuelle konsekvenser av utviklingen av vårt kosthold i Norge.»

Landsarkivar dr.philol. Harald Jørgensen, nestformann i vårt danske søsterselskap, Selskapet for Litteratur, Historie og Kunst: «Med prins Carl til statsrådsmøde på Amalienborg oktober 1905.»

Professor dr. Johan Vogt: «Møter med dissidenter i øststatene.»

Dr.philos. Johan Baarli: «CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire), det store forskningslaboratoriet i Gèneve, et eksempel på praktisk europeisk samarbeide.»

Den franske kulturråd Eric Eydoux: «Normandie.» (Med lysbilder)

Professor Sverre Marstrander: «Guder og Templer i Egypt.»

1977–78

H.r.advokat Olaf Bjercke: «800 års jubiléet for katedralen i Bayeux i Normandie.»

Direktør Gunnar Randers: «Fremtidens energikilder.»

Arkitekt MNAL, Thomas Thiis Evensen: «Hva er verneverdig arkitektur og hvorfor.»

Sekretæren i Sälskapet Concordia, Örebro. Major Åke Byström: «Glimtar och situations-bilder kring Sälskapet Concordia. »

Dr.philos. Philip Houm: «Hva vet vi om Jesus?»

Banksjef Hans Furuholmen: «De første engelskmenn ved Gjende.» (Med lysbilder)

1978–79

Politiadjutant Per Carlson: «Narkotikautviklingen i 1960-årene og frem til i dag.»

Teatersjef Mentz Schulerud: «Ibsen i strek og Ibsen på strøket.» (med lysbilder)

Redaktør Tim Greve: «Omkring Nobel-prisen.»

Professor dr.med. Per Andersen: «Hjernen, vårt fineste instrument.»

Professor dr. juris. Johs. Andenæs: «Hamsun-saken og Torkild Hansen.»

Riksadvokat L.J. Dorenfeldt: «På en blåsende topp.»

1979–80

Professor dr.theol. Johan Hygen: «Presten som kirkens tillitsmann og embetsmann i staten»

Konservator Carsten Hopstock: «Spansk arkitektur og historie.» (med lysbilder)

Professor dr.theol. Jacob Jervell: «Den historiske Jesus.»

H.r.dommer E.F. Eckhoff: «En sammenligning mellom Dostojevskis og Solsjnitsyns sibirske fangenskap.»

H.r.advokat Olaf Bjercke: «Personlige inntrykk fra en oppsiktsvekkende mordprosess i 1934 – Violette Noziere.»

H.r.dommer Egil Endresen: «Fra Tingets hall, Kongens rådsbord og Høyesteretts sal.»

Universitetslektor Jarl Nordbladh: «Helleristninger – og omvisning på helleristningsfeltet i Tanum.» (fellesmøte med vår søsterforening i Göteborg, Gnistan.)

1980–81

Ordfører Rolf Stranger: «Christiania – Oslo.»

Pianisten Kjell Bækkelund: «Beethoven – i ord og toner.»

Professor dr.theol. Aage Holter: «Islam.»

General H. Zeiner-Gundersen: «Fra NATO.»

Professor dr.theol. Carl F. Wisløff: «Statskirken.»

Generalmajor Bjørn Egge: «Psykologisk krigføring.»

1981–82

Professor dr.med. Karl Viktor Hall: «Moderne hjertekirurgi.»

Dr.philos. Jan W. Dietrichson: «Mordet i katedralen – en politisk hevnakt eller religiøs selvoppofrelse. Erkebiskop Thomas Becket i historie, legende og diktning.»

Lektor Trygve Bull: «Demokrati og språkstrid.»

Professor dr.juris. Anders Bratholm: «Massemedia og ytringsfriheten.»

Professor Alexis Pappas: «Det store smellet i kosmos – universets tilblivelse og utvikling.»

Pater Kjell Arild Pollestad: «Pavedømmet i dag.»

Konservator Carsten Hopstock: «Fra det gamle apotek» (omvisning på Norsk Folkemuseum-.»

1982–83

Professor dr. Erik Tranøy: «Forskning og etikk.»

Dr.philos. Philip Houm: «Bjørnson og vi.»

Dr.philos. Ellisiv Steen: «Omkring Sigrid Undsets ungdomsdiktning.»

H.r.dommerne Trygve Leivestad og Knut Blom: «Juryordningen – for og imot.»

H.r.justitiarius Rolv Ryssdal: «Fra den europeiske menneskerettighetsdomstol.»

Professor dr. Weiert Velle: «Menneskers og dyrs adferd.»

Professor dr. Helge Nordahl: «Rolandskvadet.»

«Franz Peter Schubert» ved Kjell Bækkelund og Philip Houm.

1984

H.r.dommer Erling Sandene: «Sivilombudsmannen og forvaltningen.»

Kontreadmiral Nils Owren: «Min ilddåp som batterisjef under senkningen av hjelpekrysseren «Komet» den 14.10.42. Russiske ubåter i norske farvann.»

Professor dr. Preben Munthe: «Økonomisk vekst igår og imorgen.»

H.r.dommer E.F. Eckhoff: «Den spanske armada sett med spanske øyne.»

Ambassadør Mark Evans Austad: «The American Election and American Economy.»

Professor dr. Knut Kolsrud: «Fangst av lundefugl i Norge.»

Professor dr. Jacob Sverdrup: «Halvard Lange.»

1985

Redaktør Christian Christensen: «Sikkerhetspolitikk og overvåkning.»

Konservator Carsten Hopstock: «Bogstad – en norsk storgård gjennom 300 år.»

Professor dr.juris. Carsten Smith: «Samenes rettslige og politiske stilling i det norske samfunn i en fortid, nutid og fremtid.»

Dr.philos. Yngvar Ustvedt: «Svartedauen.»

General Fredrik Bull-Hansen: «Forsvar av nord-områdene – sikkerhetspolitiske aspekter.»

1986

Lektor Alf E. Bjerke: «Afrika – quo vadis? »

Professor dr.med. Haakon Natvig: «Kalevala – det finske nasjonalepos i ord og billeder.»

Konservator Pål Hougen: «Afganistan.»

Ambassadør Love Kellberg: «Sverige og Ålandsøene.»

Stortingspresident Jo Benkow: «Møte med minoriteter.»

1987

H.r.dommer Einar Løchen: «Opprettelsen av de norske polititropper og legasjonens rolle i Sverige under krigen.»

Redaktør Per Egil Hegge: «Hva holder Gorbasjov på med?»

Slottsforvalter dr. Guthorm Kavli: «Norske festninger – skapere og brukere i historisk perspektiv.»

Pianisten Robert Riefling: Klaverkonsert – med ledsagende kommentarer av Bibbi Lindstrøm.

Professor Haakon Natvig: «Fartein Valen – mennesket bak komponisten.»

Generaldirektør Edvard Heiberg: «Spredte trekk fra norsk samferdsels historie.»

Dr.philos. Philip Houm: «Kunsten å bla – vi har jo ikke alltid stunder til å lese.»

1988

Professor Arnljot Strømme-Svendsen: «Norsk skipsfart – en næring og en kultur med evne til å tåle skibbrudd.»

Ambassadør Thore Boye: «Med UD på feltfot i april/mai 1940.»

Professor Olav Hilmar Iversen: «Legevitenskapen i brennpunktet mellom naturvitenskap, teknologi og humanitet.»

Professor Birger Stuevold Lassen: «Om «Dictung und Wahrheit.»»

Cand.philol. Erik Rudeng: «Noen aktuelle samfunnsordninger, bl.a. i lys av Johan Throne Holst’s idéer fra begynnelsen av dette århundre.»

Rektor Marius Sandvei: «Om å lese.»

1989

General Fredrik Bull-Hansen: «Konsekvensen av glasnost og perestroika sett fra randstaten Norge.»

Ambassaderåd Einar Anstensen: «Sel og folkesjel – forstår vi hverandre her i Norden?»

Programdirektør Otto Nes: «Mauritz Hansen – vår første store prosadikter.»

Skipsreder Erling Dekke Næss: «En livstid i shipping.»

Oberst/banksjef Arne Pran: «Ledelse og etikk.»

Professor Kåre Tønnesen: «Fra Philadelphia og Bastillen til Eidsvold i 1814.»

1990

Ambassadør Ole Ålgård: «Forholdet Danmark – Norge, og Danmark som vårt brohode til Europa.»

Lektor Alf E. Bjerke: «Charles de Gaulle før og etter 10. mai 1940 – et apropos til

Tysklands angrep på Frankrike for 50 år siden.»

Slottsforvalter Guthorm Kavli: «Slottet sett fra innsiden.» (med lysbilder)

Førstekonservator Carsten Hopstock: «Gamle norske ovner og jernverksmiljøer.» (med lysbilder)

Universitetslektor, dr.philos. Jan W. Dietrichson: «Gralen og gralsdiktningen – mystikk i litterær form.»

Magister Lars Roar Langslet: «Omveltningen i Øst-Europa.»

H.r.dommer Hans M. Michelsen: «Trekk fra Høyesteretts historie – 175-årsjubileum 1815–1990, og et 50-årsjubileum – 1940.»

1991

H.r. dommer Einar Løchen: «Norge og Europa.»

Stadsfysikus Fredrik Mellbye: «Epidemiene i medisinsk og kulturhistorisk lys.»

General Fredrik Bull-Hansen: «Maktkamp i Midtøsten.»

Professor Preben Munthe: «Christen Smith, Norges første professor i botanikk og stats-økonomiske vitenskaper – en av våre unge døde.»

Pater Kjell Arild Pollestad: «Katolsk syn på Luther.»

H.r.dommer Hans M. Michelsen: «Vår sorenskrivertradisjon – et 400-årsjubileum.»

1992

Lektor Ivar Magnus Ravnum: «Overgangen fra Sovjetunionen til samvelde av uavhengige stater.»

Professor Helge Norvik: «Den aktuelle bankkrise og bankkrisen i 20-årene – en sammenligning.»

Førstekonservator Carsten Hopstock: «Flora Danica – utviklingen av porselen i Europa te, kaffe, sjokolade og det danske praktserviset Flora Danica.»

Skuespiller Knut Wigert: «Om og av Ibsen.»

Stadsfysikus Fredrik Mellbye: «Medisinsk videnskap og praksis frem til slutten av dette århundre.»

Lektor Alf E. Bjerke: «På spor etter Karl XII i Norge i 1716 og 1718.»

1993

H.r.dommer Einar Løchen: «Norge i nordisk og europeisk samarbeid.»

Programdirektør Otto Nes: «Conrad Nicolai Schwach (1793–1860), dikter, sakfører, sorenskriver, libertiner.»

Dr.techn. Guthorm Kavli: «Tordenskiold – sjøhelt og brevskriver (Tordenskiold skrev også brev.)»

Professor Preben Munthe: «Nærbillede av 5 norske økonomer – Nicolai Rygg,

Wilhelm Keilhau, Wilhelm Thagaard, Gunnar Jahn og Ragnar Frisch.»

Forsker Arild Moe: «Perspektiver på utviklingen i Russland.»

Claus Helberg: «Til fjells med Henrik Ibsen.»

1994

Stadsfysikus Fredrik Mellbye: «Om radesyke, lepra og tuberkulose, og disse sykdommers bekjempelse.»

Professor Even Lange: «Vekst gjennom krise – linjer i norsk industrihistorie.»

Direktør Willy Østreng: «Den nordlige sjørute i Vitus Berings og Roald Amundsens spor med moderne teknologi.»

Departementsråd Dag Berggrav: «Glimt fra arbeidslivet ved Statsministerens kontor.»

Førstekonservator Carsten Hopstock: «Til bords på Christian IV’s tid.»

Museumsdirektør Erik Rudeng: «Sigurd Ibsen – en statsmann i reserve.»

1995

General Fredrik Bull-Hansen: «Militær innsats – etikk, moral. Et dilemma.»

H.r.dommer Hans M. Michelsen: «Domstolenes uavhengighet.»

Magister Lars Roar Langslet: «Hamsuns angrep på Ibsen.»

Skuespiller Knut Wigert: «Mitt teaterliv med Henrik Ibsen.»

Ambassadør Harald Høstmark: «En diplomats hverdag i Nigeria.»

H.r. advokat Georg Lous: «Romantikkens jordmor.»

Direktør Egil Bakke: «Styringsstat eller liberal rettsstat? »

1996

Professor Inge Lønning: «Overflodssamfunnet – det grenseløse samfunn? »

Professor dr.med. Per Andersen: «Genetisk basis for vår adferd.»

Skuespiller Knut Wigert: «Mannsrollene i Henrik Ibsens skuespill.»

Programdirektør Otto Nes: «Fra krystallapparat til satellitt-TV.»

Ivar Eriksen med Kreditkassens kor og blåsegruppe – dirigent Arne Auråker: «Carl Michael Bellman i ord og toner.»

Overlege Johan Kofstad: «En rundtur i Jotunheimen i forrige århundre – med Ibsen, Grieg og Vinje» (med musikkinnslag.)

1997

Magister Arild Stubhaug: «Et foranskudt lyn – Niels Henrik Abel og hans tid.»

General Fredrik Bull-Hansen: «Midt Østen – skisma i et strategisk og kulturelt brennpunkt.»

Marit Nansen Greve: «På spor etter bestefar – fra jubileumsekspedisjonen til Frantz Josephs land i 1996.»

Cand.philol. Alf E. Bjerke: «General Armfelts krigstog i Trøndelag 1718-19.»

Politimester Willy Haugli: «Kriminalitetsbildet i Norden – blir det værre? »

Journalist Dag Kullerud: «Hans Nielsen Hauge – legpredikant og industrigründer.»

1998

General Fredrik Bull-Hansen: «Europas grenser – en sum av strategisk geografi, historie, økonomi, kultur.»

Direktør Georg Apenes: «Det gjennomsiktige samfunn.»

Lektor Ivar Magnus Ravnum: «Fra Sovjetunionen til russisk federasjon – 7 år med Jeltsin.»

Ivar Eriksen med Christiania-koret (dirigent Arne Auråker): «Evert Taube i ord og toner.»

Dr.med. Tobias Gedde-Dahl: «Den nye Norgeshistorien – hva DNA forteller.»

Fru Solveig Myhre: «Henrik Sørensen – en vagabond i kunstens liv og vei.»

H.r.advokat Torvild Aakvaag: «Refleksjoner omkring 30 års oljevirksomhet i Norge.»

1999

Museumsdirektør Erik Rudeng: «Omkring et medlem av Andvake fra 1880-årene – forlagsbokhandler William Nygaard og Aschehougs Forlag.»

General Bjørn Egge: «Oppgjør med fastlagte meninger om Tyskland.»

Direktør Kjell Stixsrud: «Pengesedlene våre – en historie om kunst og nasjonal identitet.»

Tidl. statsminister og fylkesmann Kåre Willoch: «Svakheter ved norsk parlamentarisme – tid for reformer.»

Professor Rune Slagstad: «Rettens ironi.»

Avdelingssjef Kjell Hillveg: «Mozart – mannen i mitt liv.» (med musikkeksempler)

Forfatterinnen Sidsel Marie Nilsen: «Ibsen i Italia.»

2000

Professor Øivind Andersen: «Platon og hans verk – på norsk.»

H.r.advokat Johan Hjort: «Opplevelser i krigens sluttfase – Tysklands sammenbrudd og redningen av de norske fangene.»

Professor Geir Kjetsaa: «Den russiske jords store dikter – (Tolstoj).»

Professor Finn-Erik Vinje: «Norsk sprog/språk til glede og bekymring.»

Reiulf Steen: «Innenforland – utenforland.»

Programredaktør Otto Nes: «Herman Wildenvey – dikter med skjemt og alvor.»

Magister Lars Roar Langslet: «Christian Fredrik og kulturlivet.»

2001

Redaktør Einar Øverenget: «Hanna Arendt og det tyvende århundres ideologier.»

Forlagsdirektør Nils Kåre Jacobsen: «Harald Grieg.»

General Fredrik Bull-Hansen, ambassadør Kjell Rasmussen, ambassadør Rolf Busch: «Fra Jeltsin til Putin.»

Professor dr.philos. Finn Benestad: «Med hilsen fra Edvard Grieg – glimt fra Edvard Griegs brev.»

Professor dr.juris. Carl August Fleischer: «Nordmarka.»

General Fredrik Bull-Hansen: «11. september – hva nå?»

Forsker Henrik Syse: «Etikk og verdidebatt ved inngangen til det 21. århundre.»

2002

Redaktør Per Egil Hegge: «Otto Sverdrup – aldri rådløs.»

Cand.philol. Torbjørn Færøvik: «En reise i Marco Polos fotspor.»

H.r.dommer Trond Dolva: «Internasjonale menneskerettigheter – trenger vi dem?»

Redaktør Steinar Hansson: «Sosialdemokratiets fremtid.»

Tidl. utenriksminister Thorvald Stoltenberg: «Norge sett med andre lands øyne.»

General Fredrik Bull-Hansen: «Bak dagens terror over grensene – religiøse/filosofiske inspirasjoner sterkere enn de skiftende -ismer.»

Lagdommer Odd Blomdal: «Svalbard – natur, miljø og samfunn.»

2003

Tidl. h.r.justitiarius Carsten Smith: «Tanker fra tiden i Høyesterett.»

Rektor cand.philol. Johannes Elgvin: «Friedrich av Hessen – Norges styrer i skjebneårene til 1813.»

Professor Rolf Stabell: «En reise i verdensrommet. Vårt univers, galakser, tåker og sorte hull.»

Dr.med. Jan I. Pedersen: «Endringer av det norske kostholdet de siste 50 år – til det bedre eller til det verre?»

Førstekonservator Frode Haverkamp: «Hans Gude – fra landskapsromantikk til realisme.»

Ambassadør Eivinn Berg: «EU og Norges forhold til EU.»

Professor dr.med. Kåre Berg: «Genetikk – muligheter og bekymringer.»

2004

Ambassadør Frode Nilsen: «På post i Chile.»

Professor dr.philos. Liv Bliksrud: «Sigrid Undset – kvinnesaken, kjærligheten og middel-alderen.»

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle: «Hundreårsmarkeringen – NORGE 2005.»

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold: «Pressen og ytringsfriheten.»

Direktør Geir Lundestad: «Kan vi temme supermakten USA?»

Professor dr.philos. Thomas Thiis-Evensen: «Roma og Oslo – er det noen likheter?»

Operasjef Bjørn Simensen: «Den Norske Opera – fra Youngstorget til Bjørvika.»

2005

Generalsekretær Jan Borgen: «Hvor blir det av pengene? – Korrupsjon og kampen mot korrupsjon i verden i dag.»

Professor Jan W. Dietrichson: «Vennskapets gleder og sorger – Lorentz Dietrichson og Henrik Ibsen.»

Sogneprest Karl Gervin: «Klosteret ved verdens ende. Livet i klosteret på Hovedøya en aprildag i 1205.»

Julie og David Coucheron: «Konsert – klaver og fiolin.»

Direktør Sverre Lodgaard: «Norges utfordringer i nordområdene.»

Forfatterinnen Sidsel Marie Nilsen: «Suzanna Ibsen – en dikters hustru.»

Professor dr.philos. Janne Haaland Matlary: «Den Hellige Stol – verdens eldste diplomatiske aktør.»

2006

Olav Orheim, sekretær i Norges Forskningsråd: «Hva skjer med klimaet – går vi allikevel mot en ny istid?»

General Fredrik Bull-Hansen: «Midtøsten i konflikt. Det israelsk-palestinske dilemma.»

Sceneinstruktør Kjetil Bang-Hansen: «Tanker om teateret i tiden.»

Lektor Finn Holden: «De gamle Aker-gårdene.»

Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International: «Hvorfor er det nødvendig å kjempe for menneskerettighetene i dag?»

Jon Bingen, direktør ved Norsk Institutt for Strategiske Studier: «Niccolo Machiavelli – den moderne politikks og stats første teoretiker.»

Professor Jan W. Dietrichson: «Ibsens vei fra nød til rikdom.»

2007

Bernt H. Lund: «Sachsenhausen 1944–1945 – refleksjoner over bakgrunn, fangetid og lærdom.»

Flaggkommandør Jacob Børresen: «Forsvar uten trussel.»

Førstekonservator Frode Haverkamp: «Naturens speil – et internasjonalt samarbeidsprosjekt: Tilblivelse og gjennomføring.»

Redaktør Per Egil Hegge: «Putin og det Russland han overlater til sin etterfølger.»

Professor dr.philos. Hans H. Skei: «De tingene stjernehimmelen er satt over. Om Rolf Jacobsens lyriske univers.»

Julie og David Coucheron: «Konsert – fiolin og klaver.»

2008

Adm. direktør Leif Terje Løddesøl: «Like før – Operabygget revisited»

Magister Carsten Hopstock: «Borddekning og spiseskikker gjennom tidene.»

Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet: «Språksituasjonen i Norden.»

Professor dr.philos. Vigdis Ystad: «Romantikeren Henrik Wergland – Norges største lyriker»

Pater Kjell Arild Pollestad: «Livet er bedre enn sitt rykte»

Sivilombudsmann Arne Fliflet: «Trenger nordmenn en klagemur? – Fra sivilombudsmannens erfaringer»

H.r.dommer Trond Dolva: «Spøk og alvor med Piet Hein og Kumbel»; advokat Jan Heftye Blehr (meddelelser ved bordet): «Statsminister Otto Blehr, medlem av Det grønne Værelse»

2009

Professor emeritus Guttorm Fløisand: «Arne Næss – tenkning og lek».

Journalist Bjørn Hansen: «Hvor går USA under Obama».

Billedhugger Per Ung: «Om mine erfaringer med å skape tredimensjonal kunst».

Forfatter Berit Nøkleby: «Finlands dramatisk historie – 200 år siden 1809».

Forsker Njål Høstmælingen: «Retten til privatliv – Forholdet mellom lillebror og storebror».

Poet Jan Erik Vold og musikeren Knut Reiersrud: «Terje Vigen».

2010

Seniorøkonom Steinar Juel: «Kommentarer til finanskrisen, dens årsaker og virkninger».

Lektor Finn Holden: «Byløkker i Oslo».

Forfatter Karsten Alnæs: «Bjørnstjerne Bjørnson – aktuell i vår tid?».

Direktør Erik Rudeng: «Stiftelsen Fritt Ord – med formål å stimulere uredde ytringer».

Direktør Jan Egeland: «Norge i en verden i ubalanse».

Professor Iver B. Neumann: «Norske utenriksministre».

Redaktør og journalist Knut Olav Åmås: «Norsk kulturjournalistikk i dag – med 150-åringen Aftenposten som eksempel».

Professor Jon Haarberg: «Nasjonalhelt eller fremmedkulturell?».

2011

Kinosjef (tidl.) Ingeborg Moreus Hansen: «Fra kinodame til skrivedame».

Professor dr. theol., tidligere universitetsrektor og lagtingspresident Inge Lønning: «Samfunnsansvar – finnes det?».

Ambassadreår (tidl.), utreder og forfatter Sverre Jervell: «Norge gjenoppdager Tyskland».

Kunsthistoriker, kurator ved Nasjonalmuseet Øystein Ustvedt: «Fra München til Lysaker – fem stadier i Erik Werenskiolds kunst».

General, tidl. forsvarssjef Sverre Diesen: «Aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske emner».

Professor i historie ved Universitetet i Oslo, John Peter Collett: «Det Kongelige Frederiks Universitet gjennom 200 år».

Professor i arkitektur og historie ved Universitetet i Oslo, Thomas Thiis-Evensen: «Arkitekturens symboler».