Andvakes historie

Andvakes historie går tilbake til stiftelsen av klubben «Det Grønne Værelse» i 1864, i tilknytning til Studentersamfunet. En av deltagerne var Bjørnstjerne Bjørnson, formann i Studentersamfundet i 1869. Da den opprinnelige klubben sluttet å møtes i Studentersamfundet, var det noen som ønsket å fortsette tradisjonen. De stiftet da en avløserforening som de kalte O.S.V – «Og Så Videre»! Men tidene var urolige den gangen, og man ante sammensvergelser (!) – O.S.V. kunne også bety «Oscar Skal Vekk»! Vår første professor i kunsthistorie, Lorentz Dietrichson, en ivrig skandinavist og en entusiastisk Andvake-formann gjennom en årrekke, stod selv bak navnevalget – tatt fra sagaen om kong Sverres lur, som blåste til strid og samling. Luren er blitt Andvakes logo (tegnet av medlemmet arkitekt Odd Veie-Rosvoll).

Oppslutningen om Andvake var eksplosiv. I 1893 var det hele 403 medlemmer. Henrik Ibsen var medlem fra 1892. I 1894 deltok kong Oscar, kronprins Gustav og prins Eugen i et av møtene! Rundt århundreskiftet samlet enkelte av møtene over 400 deltakere. Men tidene endrer seg, og etter hvert opp gjennom forrige århundre er det kommet til mange andre fora for kunnskapformidling og diskusjon. Andvakes medlemstall har stort sett ligget på ca. 100 i de senere år. Men mulighetene for rekruttering er alltid til stede! Tidligere var det en ren mannsforening, men i våre dager er naturlig nok også kvinner med i foreningen.