Medlemskap

Fra Andvakes gjestebok, den «Gyldne Bok»

Fra Andvakes gjestebok, den «Gyldne Bok»

Medlemskap i foreningen Andvake er i prinsippet åpent for enhver som gjennom sin interesse vil bidra til foreningsfellesskapet. Vedtektene forutsetter at nye medlemmer skal anbefales av to medlemmer og godkjennes av styret.

Henvendelser til formann Frode Haverkamp på e-post kamp@wemail.no.

Det har vært sagt at det karakteristiske trekk ved Andvake nettopp er den åpne samtalen og allsidigheten i emnevalg og interesser. Foreningen har en medlemsmasse som gir diskusjonene bredde på tvers av profesjoner og yrker. Medlemmene er for en stor del jurister, filologer, statsvitere, forskere, leger, økonomer, og kommer fra så vel kunnskapsmiljøer, utenrikstjeneste, forsvar og offentlig virksomhet som fra næringsliv og frie yrker.