Andvakes formenn

Ledere og formenn siden 1864

 1. Frits Hansen 1864–1874
 2. Gustav Storm 1874–1889
 3. Lorentz Dietrichson 1889–1901
 4. L. Faye 1901–1916
 5. Edv. Bull 1916–1922
 6. O.A.C. Abildgaard 1922–1925
 7. H.H. Gran 1925–1947
 8. Johnny Elling 1947–1958
 9. Harald Ramm 1958–1970r
 10. Carsten Hopstock 1970
 11. Olaf Bjercke 1971–1978
 12. Hans Michelsen 1979–1984
 13. Johan Hjort 1985–2000
 14. Fredrik Ramm 2000–2002
 15. Trond Dolva 2002– 2011
 16. Viggo Hagstrøm 2011–2013
 17. Johan Bernard Hjort 2013–2014
 18. Jan Heftye Blehr 2014–2020
 19. Frode Haverkamp 2020–

For Frits Hansen er oppført hans tid som leder av «Det Grønne Værelse». For Gustav Storm tilsvarende for «O.S.V.». For Lorentz Dietrichson og Gustav Storm er oppført deres tid som reell leder av Andvake med tittel sekretær, mens Gustav Storm innehadde formannsvervet 1889–1903 og Lorentz Dietrichson 1903–1916.