Foreningen Andvake er et levende kulturforum. Utspringet var Det norske Studentersamfund ved Det Kongelige Fredriks Universitet.

I 2014 var foreningen 150 år, og dermed er Andvake en av de eldste foreningen i Norge.

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens klassiserende sølvsmedkunst. Det er inngravert latinske sitater samt navnene på dem som skjenket Andvake bollen til Andvakes 50-årsjubileum, både på lokk og fot. På selve bollen er inngravert: «A me esse alienum puto nihil humani», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».

Andvakes tradisjonsrike punsjebolle er fremstilt av J. Tostrup i 1939 og har tydelig preg av samtidens sølvsmedkunst. På selve er inngravert: «A me esse alienum puto nihil humani», hvilket er utlagt: «Jeg anser intet menneskelig for å være meg fremmed».

Formålet er stadig å samle medlemmene til foredrag og selskapelig samvær, dels som kveldsmøter og dels som lunsjmøter. Foredragene – med påfølgende diskusjoner – er oftest samfunnsorienterte, med særlig vekt på historie, litteratur, internasjonale relasjoner, kunst og kulturspørsmål. Det avholdes syv møter i året, alle på onsdager på Hotel Continental i Oslo.

Det har vært sagt at det karakteristiske trekk ved Andvake nettopp er den åpne samtalen og allsidigheten i emnevalg og interesser. Foreningen har en medlemsmasse som gir diskusjonene bredde på tvers av profesjoner og yrker. Medlemmene er for en stor del jurister, filologer, statsvitere, forskere, leger, økonomer, og kommer fra så vel kunnskapsmiljøer, utenrikstjeneste, forsvar og offentlig virksomhet som fra næringsliv og frie yrker.